embossowane karnety

Kontrasty z Karolą? Nawet przy użyciu identycznych produktów i podobnych odcieni mediów!
Dla NaStrychu stworzyłyśmy proste ale efektowne karnety.
Moje poniżej, prace Karoli na stryszkowym blogu. (Polecam szczególnie embossing ciepły na zimnym...:)
Contrasts with Karola? Even with identical products and similar shades of the media!
For NaStrychu we created a simple but effective carnets.
Karola's work
you can see on the blog NaStrychu. (I especially recommend double embossing ...:)


1 komentarz:

Copyright © 2014 Drycha - mixedmedia - craft - handmade , Blogger