Możesz mieć to, czego zapragniesz!

"You can have what you want!"

Poszalałam ostatnio z tagami. Pierwszy pokazałam w notce o naszej (mojej i NaStrychu) wymianie tagowej (z nagrodą!:) bierzecie udział?
Czas na drugi:
I created a few tags lately. First showed in a note on our (my and NaStrychu) tags-swap (with a prize :) Do you participate?
Time for a second:


Opis taga i listę użytych produktów znajdziecie na Stryszkowym blogu ;)
Despription and list od products at NaStrychu :)

Niezmiennie zapraszam do wymiany ;)
Invariably, I invite you to swap;)
Link

10 komentarzy:

Copyright © 2014 Drycha - mixedmedia - craft - handmade , Blogger